Excel Açılır Listede Arama Yapma

AÇILIR LİSTELERDE ARAMA YAPILABİLEN EXCEL FATURA ÖRNEĞİ

       
        💡 Ürün ve firma seçimini kolaylaştıran, açılır listelerde arama yapılabilen yeni bir Excel fatura örneği geliştirdik.

  A11-A41 arasındaki tüm hücrelere yeni açılır liste (Veri Doğrulama Listeleri) ekledik . Bu hücrelerden biri seçildiğinde bir harf yazılıp ve açılır liste yanındaki ok a tıklandığında , o harf ile başlayan ürünler aşağıya doğru listelenir. İstenilen ürün bu şekilde faturaya kolayca eklenebilir.

  A2 hücresine eklediğimiz firmalar için olan açılır liste de aynı şekilde kullanılabilir.

excel açılır listede arama yapma

Excel açılır listede arama yapmak için şu işlemleri gerçekleştirdik :
 Formüller_ Ad Yöneticisi menüsünde yeni bir ad tanımladık :

Urunler_Ekle=KAYDIR(Ürünler!$B$3;;;BAĞ_DEĞ_DOLU_SAY(Ürünler!$B:$B)-1)

  Görüldüğü gibi Urunler_Ekle adıyla Ürünler sayfasında B3 den başlayarak B sütununda içinde            veri olan son satırı kapsayacak şekilde tanımlamamızı yaptık.

 Alt + F11 tuşlarına basarak VBE penceresini açtık . Burada Ürünler               sayfasının Worksheet_Deactivate methoduna , Ürünler sayfasında yeni bir ürün eklendikten sonra   sayfadan ayrıldığımız zaman B3 hücresi baz alınarak ,ürünleri otomatik olarak alfabetik sıraya   sokma amacı ile şu kodları ekledik :
    Private Sub Worksheet_Deactivate()
    Range("A3:E" & Rows.Count).Sort Range("B3"), xlAscending
    End Sub


 ÖRNEK sayfasında ürünler için Veri Doğrulama Listesi oluşturduğumuz ilk hücre olan A11           hücresini seçtik ve Veri_Veri Doğrulama_Liste penceresinde Kaynak bölümüne şu formülü girdik :
  =KAYDIR(Ürünler!$B$3;KAÇINCI($A11&"*";Urunler_Ekle;0)-1;;EĞERSAY(Urunler_Ekle;$A11&"*");)


 A11 hücresinin Veri Doğrulama Liste özelliğini ,A12:A41 aralığındaki hücreler uygulamak için yani A12:A41 aralığındaki hücrelerde de Veri Doğrulama Listeleri oluşturmak için ;
 A11 hücresi seçili iken Del tuşuna basılarak , hücre boş hale getirilir.
 A11 hücresinin sağ alt köşesinden tutularak (bu arada ekranda + işareti belirmelidir) A41 hücresi de    dahil olmak üzere sürüklenir.
 

excel veri doğrulama listesi benzersiz sıralı değerler içerir

No comments:

Post a Comment