Excel Yatay Userform İle Sütun Gizle - Göster

Excel Sütun Gizle - Göster


        Özellikle çok sutunlu dosyalarda çalışmak sutun sayısının fazlalığından dolayı güç olabilir . Çünkü bütün sutunlardaki bilgileri görebilmek için sayfayı devamlı sağa doğru kaydırmak zorundasınızdır.Bu sutunlardan bazılarını önemli görmez ve kapatmak isteyebilirsiniz.

Bu amaçla Excel 'de sütunları gizleme-gizleneni gösterme amacı ile bir çalışma yaptık.

excel sütun gizle

        Çalışma sayfası açılışında, sayfadaki kullanılan sutun sayısı kadar checkbox , userform üzerinde  otomatik olarak oluşturulur ve yatay olarak yanyana sıralanır.
lst_column = ActiveSheet.Cells(1, Columns.Count).End(xlToLeft).Column
For i = 1 To 1                                   'Creating check boxes
For j = 1 To lst_column

    Set chkBox = Frm_Controls.Controls.Add("Forms.CheckBox.1", "CheckBox" & j)
    With chkBox
        .Top = i * 18
        .Left = (j * 70) - 65
        .BackColor = vbGreen
        .Font.Size = 11
     
        .Caption = Split(ActiveSheet.Cells(1, j).Address, "$")(1) & " " & "-" & Cells(1, j).Value
    End With
    chkbx_width = (lst_column * 70) + 15
    'MsgBox chkbx_width
    If chkbx_width > Me.InsideWidth Then
    With Me
    .ScrollBars = fmScrollBarsHorizontal           'This will create a horizantal scrollbar
    .ScrollWidth = chkbx_width + 50
     End With
     Else
     Me.ScrollBars = fmScrollBarsNone
     End If
Next j
Next i

Checkbox denetimleri sayesinde istediğiniz sütunu gizleyebilir , gizleme işlemini geri alabilir ve sütunları görünür hale getirebilirsiniz.
Public WithEvents fd As MSForms.CheckBox
Private Sub fd_Click()
Dim a As Integer
If fd.Value = True Then
a = Replace(fd.Name, "CheckBox", "")
Sheets(Frm_Controls.ComboBox1.Value).Cells(1, a).EntireColumn.Hidden = True
Else
a = Replace(fd.Name, "CheckBox", "")
Sheets(Frm_Controls.ComboBox1.Value).Cells(1, a).EntireColumn.Hidden = False
End If
End Sub

Bu formu kendi çalışmalarınıza da rahatlıkla ekleyebilirsiniz.

excel sütun gizle goster


No comments:

Post a Comment