Useful Macro - 6

Excel Vba Cut Row and Paste Other Page
When you write "x" to E column , row is deleted from Sheet1 as automatic and it is written to Sheet2.


Grand Total Macro

Excel Grand Total Macro
             There are three buttons on this template :
-Add Row
-Delete Row
-Reset

            After entering product informations (name, quantity, price)  ,the "Add Row" button is pressed. The amount calculated by multiplying  price of the product and product units. 
When you add each new product, rows added and grand total is taken.


Warning If A Column Has Duplicate Values

Msgbox Warning If A Column Has Duplicate Values 

        We set our codes according to column A.         
When data entered, if there are duplicate values in column A ,with msgbox is warned the user . 

Msgbox shows the repeated data in column A with the row number .If user want, can enter the repeated data or can delete it.

Our codes:
Private Sub Worksheet_Change(ByVal Target As Range)
        Dim son As Long, onay, bul As String
    Dim ara As Range
        If Intersect(Target, Range("A:A")) Is Nothing Then Exit Sub
        son = Cells(Rows.Count, "A").End(xlUp).Row
   On Error Resume Next
    If WorksheetFunction.CountIf(Range("A2:A" & son), Target) < 1 Then
    Exit Sub
    End If
    If WorksheetFunction.CountIf(Range("A2:A" & son), Target) > 1 Then
                bul = Empty
        Set ara = Range("A2:A" & son).Find(Target, , xlValues, xlWhole)
        If Not ara Is Nothing Then
            adres = ara.Address
            Do
                bul = bul & ara.Row & "      -      " & Cells(ara.Row, "A") & Chr(10)
                Set ara = Range("A2:A" & son).FindNext(ara)
                Loop While Not ara Is Nothing And ara.Address <> adres
            End If
            onay = MsgBox("Row :        Records :" & vbCrLf & Chr(10) & bul & vbLf & "Do you want to enter?", vbYesNo)
           If onay = vbYes Then MsgBox "Recording has been completed.", vbInformation, "Info"
           If onay = vbNo Then Target.ClearContents
            End If
End Sub


excel vba duplicate value warning

Find in a Column and Enter Data

Find Data in  a Column and Enter Data to Next Two Cells

           We used as example  "Column A". A data is chosen with combobox. 
The data entered with textboxes two cells to the right of the selected data .


Excel Column Converting To Rows

The Column Converting To Rows (With Vba Code) 
We split the data in  A column to rows  (each row will have thirty data).

Adding Blank Rows and Columns with VBA Codes

Adding Blank Rows and Columns with Checkbox
            You can add blank rows and blank columns with checkbox in this template.
Those rows and columns can be removed with checkbox.

Excel Product Comparison

Excel Product Comparison Macro
           The same products in two pages (A and B pages) are lined up on the report page .So that the characteristics of the products compared.

Excel Split With VBA

Excel Split Cell by Space
Based to spaces, the data in the "D1 cell" is divided  into "A column"  with macro.

Excel Get Data From Another Sheet

         Pull data from one Excel sheet to another automatically - without using vlookup or index,match,validation functions –
Only with simple VBA codes.

When you enter values of Id in the  "GetData page's  A column", you can get Id's  row information from the "Data" page .

Converting Excel Data To HTML Table

Excel to HTML Macro
            A simple macro that will convert your Excel data into a HTML table.
Your chosen field or cells saved as HTML table .


View of browser :

Copy and Paste From Excel To Word

Copy and Paste From Excel To Word With Macro
For example, we chose between  A1 and G30 cells.Excel Demonstrate Only Selected Cells With Macro

View Only Data You Choose
      Select an area (cell or cells) on the page and press the "F9 key" ,only that field is displayed. 
Cells outside the selection are hidden .
All cells appear in when you press"F9 key" again.Filtering On Listbox And Copying Filtered Data

Filtering On Listbox And Copying Filtered Data

             You can filter in for each column with textbox and button. By selecting from the filtered data, you can copy it to other page (SelectedData Page).

You can multi-select (feature of "Select All") to copy.

Code of "Select All" on listbox with checkbox :
Private Sub CheckBox1_Click()
Dim r As Long
If CheckBox1.Value = True Then
ListBox2.MultiSelect = fmMultiSelectMulti
    For r = 0 To ListBox2.ListCount - 1
        ListBox2.Selected(r) = True
    Next r
   Else
   For r = 0 To ListBox2.ListCount - 1
        ListBox2.Selected(r) = False
   Next r
   End If
End Sub


Excel Image Slide Timed

Excel Image Slider

Before “Name” is defined in sheet.

    =KAYDIR(Resimler!$B$1;1;0;BAĞ_DEĞ_DOLU_SAY(Resimler!$B:$B)-1;1)

Then the time is set in VBA window.

     Now + TimeValue("00:00:01")

Calling Image From Another Page With Combobox

Calling Image From Another Page

- Let's create picture names and pictures. Let's place picture names and pictures without overflow into the cells .(see “resim” page)

-Firstly let us define Name- it is Liste :
  
Liste=OFFSET(resim!$B$1;1;0;COUNTA(resim!$B:$B)-1;1)

-Let's use "Liste" name  for data validation in C8 and bottom cells.
-Let's create the field names for  to be displayed pictures in each cell . Here ,you can use the field name you want :
  
Resim1a =OFFSET(resim!$C$2;MATCH(Weather!$C$8;Liste;0)-1;0;1;1)
Resim1p =OFFSET(resim!$C$2;MATCH(Weather!$C$9;Liste;0)-1;0;1;1)
Resim2p =OFFSET(resim!$C$2;MATCH(Weather!$C$11;Liste;0)-1;0;1;1)
Resim2t =OFFSET(resim!$C$2;MATCH(Weather!$C$12;Liste;0)-1;0;1;1)
Resim3t =OFFSET(resim!$C$2;MATCH(Weather!$C$13;Liste;0)-1;0;1;1)

-Let's copy pictures and place to D8, D9, D10, D11 and  D12  cells.

-Let's select D8 cell, later let's write the field name we given  to formula bar :

=Resim1a

Navigating Between Sheets of the Workbook


             Navigate to selected sheet from dropdown menu.Note :Image of this template(Navigating Between Sheets) on Excel 2010 version(made navigation sheets menu is added to the Add-Ins menu).


Yırtılan Ayakkabı Tamiri

Ayakkabı Tamiri

        Vitrinde bir ayakkabı görürüz , hoşumuza gider ve alırız.Alırken ne kadar dikkat etsek de gözümüzden kaçan ayrıntılar olabiliyor.
Üst ve yan taraflarında kalın dikiş yerleri vardı en son aldığım ayakkabıların.Üstlerine biraz su damlasa hemen içine geçiveriyordu.Ayakkabı tamircisine götürdüğümde ilgilenmedi, deri su çeker )) gibi birkaç bahane sıraladı.
İş  başa düşünce ; ne yapabilirim diye düşündüm.Üst ve yan taraflara yapıştırıcı sürmeliydim ama kalın sürersem yapıştırıcının beyaz renkli lekesi çirkin bir görüntü oluşturucaktı.Şöyle bir çözüm geldi aklıma :

-          Eczaneden ufak bir şırınga aldım.
-          Yapıştırıcıyı az miktarda şırınganın içine doldurdum(yapıştırıcı olarak derby kullandım bally gibi kötü bir şöhreti yok malum).Yapıştırıcı şırınganın içinde kurumadan iğne kısmından akıyor.
-          Şırınga ile ayakkabının üst ve yan dikiş yerlerine ince ince sıktım yapıştırıcıyı.Zaten iğne deliğinden azar azar akıyor.
-          Daha sonra kurumaya bıraktım .Ertesi gün yapıştırdığım yerlerin çok belli olmaması için ayakkabıları boyadım .
-          Denemesini yaptığım da su geçmediğini gördüm.İlk yapıştırmada sonuç alamazsanız ikinci kere aynı şekilde tekrar yapıştırın.

Bazen ayakkabıların altında özellikle sivri bir şeylere bastığınız zaman (çivi,cam vs. gibi ) ufak delikler ,yarıklar oluşabiliyor.Bu delikler derin olursa ayakkabı tabanından su almaya başlar.Bu tür delikler için :

-          Ayakkabının alt tarafına bakarak ,deliğin nerede olduğunu tesbit edin.Uç taraflarda daha çok olur.
-          Daha sonra deliğin üstüne biraz sigara külü dökün.Külün üzerine de japon yapıştırıcını sıkın –ben 502 kullandım-.Hemen kemik gibi sert beyaz bir tabaka oluşuyor.Bu şekilde su geçmesini önleyebilirsiniz.Bu çözümü ayakkabının yanlarında da uygulayabilirsiniz ancak biraz çirkin bir görüntü oluşuyor o yüzden sadece tabanda deneyin derim.

Userform Düşeyara Fonksiyonu

Userform İçinde Düşeyara Fonksiyonu- Vlookup On Userform

         Userform üzerindeki combobox dan seçilen değere göre textbox lara veri getirmek için düşeyara (vlookup) fonksiyonunu Vba kodlar içinde kullanıyoruz.
Değişik bir örnek:

Userform Üzerinde Resim Görüntüleme

             Örnek bir userform hazırladık. Bu userformda kişilerin resimlerini görebilirsiniz.Combobox dan isimler değiştikçe -eğer kişinin resmi var ise - resimler de değişir.
              Resimler ve excel dosyasını aynı klasör içinde kullandık.Bunun için

goster = ThisWorkbook.Path & "\" & Dosya.Name

kodunu kullandık.Bu şablonda en önemli noktalardan biri de ; resim adları ile B sütunundaki kişilerin adları aynı olması.