Excel İki Tarih Arasını Userform (Combobox) İle Süzme

Excel Tarihler Arası Filtreleme Şablonu


         Bu örnekte önce combobox a tarihleri küçükten büyüğe sıralayarak aldık. Sonrasında aynı tarihten iki yada fazla varsa tek öğeye indirdik (veri sayfasındaki aynı öğeler duruyor tabii ki).
Daha sonra butona bastığımızda listbox üzerinde combobox lardan seçilen tarihlere göre filtrelemeyi görebiliriz.
Bu şablonda önemli noktalar ; tarihlerin küçükten büyüğe doğru (ascending) düzenlenmesi ve combobox da unique (eşsiz) öğelerin listelenmesi.
Konuyla ilgili şu örnek de incelenebilir :         ➜  Find Data Between Two Dates In Excel VBA

No comments:

Post a Comment