Excel Spin Butonlar ile Sayfa Kaydırma

         Excel Spin Buton Kullanımı


        Özellikle çok satırlı dosyalarda ,sayfayı aşağı - yukarı kaydırmak scrollbar ile biraz zor olabiliyor. Farklı bir bakış açısı ile düşünerek sayfayı kaydırma işini VBA Spin Buton kullanarak yaptık.


       🔵  Hem sayfa içine ,hem de userform içine userform ekledik.Bu sayede aşağı yukarı olarak çalışma sayfasını birer satır kaydırılabilir.
Çalışma sayfası açıldığı zaman ,spin butonların olduğu userform otomatik olarak sayfanın sağ üst köşesine konumlanır.

💡 Userform açık iken ,sayfa içinde hücre seçilebilir (ShowModal=False olarak ayarlandı).

Userform üzerindeki spin butonların kodları şu şekilde :
Private Sub SpinButton2_SpinDown()
ActiveWindow.SmallScroll Down:=1
    ActiveWindow.ActivateNext
    ActiveWindow.SmallScroll Down:=0
    ActiveWindow.ActivatePrevious
End Sub

Private Sub SpinButton2_SpinUp()
ActiveWindow.SmallScroll Up:=1
    ActiveWindow.ActivateNext
    ActiveWindow.SmallScroll Up:=0
    ActiveWindow.ActivatePrevious
End SubNo comments:

Post a Comment