Excel Menü Ekleme

Excel Menü Ekleme (Dosya Çubuğuna Yeni Menu Ekleme)


Bu şablonda , Dosya – Düzen menü çubuğuna “YENI MENU” adında yeni bir menü ekledik. Bu menümüzde

-          Seçilen satırın yüksekliğini ayarlayabiliyorsunuz.

-          A sütunundaki ilk boş hücreye gidebiliyorsunuz.

-          Renk Formu ile seçilen hücre yada hücrelerin rengini değiştirebiliyorsunuz.

        Faydalı bir örnek oldu.Bu menüye ihtiyaca binaen başka komutlar da eklenebilir. Kendi çalışmalarınızda kullanabilirsiniz bu çalışmamızı.

         Excel dosyası açık iken Alt + F11 ‘e basılırsa Vba penceresi açılır ve kodları görebilirsiniz.Dilerseniz eklenti şeklinde kaydedip ,sonrasında dosyalarınıza eklerseniz bütün Excel dosyalarınızda kullanabilirsiniz.Şöyle de yapabilirsiniz ; Excel Menü Ekleme dosyası açık iken başka Excel dosyası açarsanız aynı menünün onda da çıktığını gözlemleyebilirsiniz.          Excel Menü Ekleme dosyası kapatıldığında menüler sıfırlanır  eski haline döner.
Dosya içindeki  silme kodu :

Sub RemoveMenu()
    DeleteCustomCommandBarControl "MyTag" ' deletes the new menu
End Sub
Private Sub DeleteCustomCommandBarControl(CustomControlTag As String)
    On Error Resume Next
    Do
        Application.CommandBars.FindControl(, , CustomControlTag, False).Delete
    Loop Until Application.CommandBars.FindControl(, , CustomControlTag, False) Is Nothing
    On Error GoTo 0
End Sub

Sub auto_close()
RemoveMenu
Sheets("Data").Select
End Sub

No comments:

Post a Comment